KEOP Energetikai pályázat

„A Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon épületének energetikai korszerűsítése”

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0177

A projekt kiemelt célja a hatékony környezeti nevelést is biztosító Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon fejlesztése. Intézményünk vezetése elsődleges célul tűzte ki egy olyan modern, gazdaságosabban üzemeltethető és a szükségleteknek jobban megfelelő épületegyüttes kialakítását, mely jobban biztosítja a minőségi ellátás megteremtéséhez szükséges feltételeket, ezért pályázati forrást keresve az energiafelhasználást kívántuk racionalizálni.

Az energetikai korszerűsítés két fő területre koncentrálódik:

Az épület határoló szerkezetei hőszigetelő képességének javítása, energetikai hatékonyság.

A meglévő fűtési rendszer korszerűsítése a fűtési energia felhasználás hatékonyságának növelésével.

A jelenlegi pályázati projekt keretében a Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon épületének energetikai fejlesztése valósul meg megújuló energiaforrások hasznosításával kombinálva. A projekt keretében a kedvezőtlen hőtechnikai adottságokkal, korszerűtlen elektromos hálózattal, és magas alap energiahordozó fogyasztással rendelkező épület. Hőközpontjainak, fényforrásainak, valamint nyílászáróinak cseréje, utólagos külső hőszigetelése, valamint a hő- és energiaigények kiegészítésének érdekében napelemek és napkollektorok telepítése valósul meg.

Az épület energetikai felújításának közvetlen eredményei:

Az épület energetikai tényezői javulnak, az éves földgáz igény 859,53 GJ/a-val csökken, valamint a villamos energia igény 54 934 kWh/a-val csökken;

Az ÜHG-kibocsátás változás élettartamra vetítve (CO2ekv) 107,73 t/a (csökken);

Az éves üzemeltetési költség csökkenése 7 089 260,- Ft

2013. február hónap 11. napján pályázatot nyújtottunk be a következő felújítási feladatok elvégzésére:

- Homlokzati és födém hőszigetelés

- Nyílászáró csere

- Fűtéskorszerűsítés

- Világításkorszerűsítés

- Napkollektoros HMV rendszer telepítése

- Napelemes rendszer telepítése

2013. december hónap 18. napján vehettük át az értesítést, mely a következőkről szólt: 100 % támogatási intenzitás mellett, 140 427 076 Ft támogatás nyertünk el.

Következő lépésként 2014. február hónap 07. napján aláírásra került a Támogatási Szerződés.

A szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása után 2014. június hónap 27. napján megkezdődhettek a kivitelezési munkák.

A kivitelezési munkák a pályázati dokumentációnak megfelelően, a lentebb ismertetettekkel összhangban valósultak meg.

A kivitelezés 2014. szeptember hónap 11. napján a műszaki átadás-átvétellel befejeződött.

A Kivitelező Kft. nevében az építésvezető az építményt (homlokzati és födém hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, világításkorszerűsítés, napkollektoros HMV rendszer telepítése, napelemes rendszer telepítése) kiváló minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a kiviteli terveknek és az építési engedélynek megfelelően átadta.

A műszaki ellenőr ezt megerősítette, valamint igazolta, hogy a felújítás a fenti napon mennyiségi- és minőségi hiány nélkül átvehető. Tájékoztatása szerint a kivitelezés a pályázatban vállalt célokkal összhangban valósult meg.

Az Intézmény képviselője a beruházást átvette.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében nyújtott, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával megvalósult a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium épület-energetikai korszerűsítése.

A projekt tényszerű adatai:

A projekt kedvezményezettje és helyszíne: Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon

2730 Albertirsa, Dózsa György út 7. hrsz.: 2775

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 140 427 076 Ft

weboldal: http://www.kaldyotthon.hu

Közreműködő Szervezet: NFM 1134 Budapest, Váci út 45. www.nkek.hu

A projekt időszak: 2014.02.07. - 2014.09.11.

Irányító Hatóság: Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.)

Kivitelező: Salamon Építő Kft.

Tervező: Alternatív Energia Centrum Kft.