Szolgáltatásaink

 

Bentlakásos szociális intézmény:

  • Az idősek ápoló-gondozó részlegében (70 fő tartós elhelyezés) elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt – indokolt esetben 18. életévet – betöltött személyeknek az ápolását-gondozását végezzük, akik egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és önmaguk ellátására nem, vagy segítséggel képesek, és az alapellátás keretében ellátásuk már nem biztosítható.
     
  • Az intézmény az időskori demenciában szenvedők ellátását (27 fő) biztosítja. Számukra külön kidolgozott mentálhigiénés ellátást, terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatást nyújtunk.