Szeretetotthon

A szeretetszolgálati munka, az idősek gondozása 1942-ben kezdődött meg Intézményünkben. 1950-ben került a gyülekezet gondozásába, ekkor 5-en laktak itt és 1 gondozónő volt.

Ma 65 időst látunk el 36 munkatársunkkal.

Kezdetekben nagyon szerény körülmények között folyt a gondozói munka. Az állam 40 évig nem támogatta a Szeretetotthon működését. Fennmaradását, fejlődését főként az Alberti és más evangélikus gyülekezetnek, külföldi támogatóknak, lakóknak, dolgozóknak és nem utolsó sorban Roszik Mihály tisztelendő úrnak és feleségének Melitta néninek köszönheti.

Intézményünk időseket ellátó szeretetotthon, végleges (határozatlan időre szóló) ellátással. A szakmai küldetését Jézus Krisztus evangéliumának szavakban és tettekben való megvalósítása jelenti.

Értékeink az emberi méltóság megőrzése, mint Isten teremtő munkájának megőrzése. Minden ember egyelőségének elismerése Krisztus szeretetparancsát teljesítve.

Számunkra kiemelt jelentőségű a professzionalitás, a szakmai munka lehető legmagasabb szintű megvalósítása.

Fontos munkatársaink támogatása, képességeik legteljesebb kibontásában, a szolgáltatás igénybevevőinek érdekében.

A család és az intézet partneri viszonyban állnak azért, hogy az ellátott érdekeit maradéktalanul szem előtt tarthassuk, egymásra figyelve hozzuk meg a döntéseket, végezzük a munkánkat. Ennek eredménye az is, hogy nagyon sok támogatót, barátot, testvért nyerünk az otthonunk számára.

Gondozó és gondozott szoros kapcsolatban áll, kölcsönösen hatnak egymásra, mindkét oldalon nélkülözhetetlen, hogy holisztikus szemléletben tekintsünk egymásra.

A Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon célja: tartós- bentlakásos intézményként ápolást, gondozást nyújt son az időskorú, arra rászoruló emberek számára.

Feladatunk, hogy olyan rászoruló időseken segítsünk, akik különböző élethelyzeti problémáik miatt kérik felvételüket az intézménybe (pl.: egészségi állapot romlása, nincs hozzátartozója, vagy a hozzátartozók tehermentesítése).

Célunk idős testvéreink testi, szellemi, mentális szükségleteinek megtámogatása a legjobb szakmai tudásunkkal, spirituális hátterünkkel, tisztelettel és szeretettel. Igyekezve betölteni Pál apostolnak a Rómaiakhoz megírtakat (15:1) „tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk.” Szeretnénk együtt munkálkodva a családdal, az elengedő környezettel otthont teremteni az idős ember számára, hogy harmonikus életet tudjon nálunk élni, a testi, lelki, szellemi jóllétét a lehetőségek között a legtovább minél magasabb szinten megőrizve. Ezt a jóllétet a szervezet szintjén is szeretnénk megvalósítani.